فایل ترمیم بوت وان پلاس OnePlus 2 و حل مشکل خاموشی

۱۰۰۰۰ تومان