دانلود رام فارسی تکنو WX4 Pro + تست شده

رایگان

دانلود رام فارسی تکنو W5 Lite + تست شده

رایگان

دانلود رام فارسی تکنو W1 + تست شده

رایگان

دانلود رام فارسی تکنو Boom J8 + تست شده

رایگان

دانلود رام فارسی تکنو C9 + تست شده

رایگان

دانلود رام فارسی تکنو Camon C7 + تست شده

رایگان

دانلود رام تکنو T312 با منوی فارسی + تست شده

رایگان

دانلود رام رسمی تکنو Phantom 6 یا A6 با منوی فارسی

رایگان

فایل ترمیم بوت تکنو wx3f lte و حل مشکل خاموشی + فول دامپ

۱۲۰۰۰ تومان

دانلود رام رسمی تکنو W5 با کیبورد و منوی فارسی

رایگان
0